Mokyklos darbo taryba

Laura Vaznienė – darbo tarybos pirmininkė

Nijolė Židanavičienė – sekretorė

Snieguolė Sinkevičienė – narys