Mokyklos taryba

Mokytojai:

Laura Vaznienė – mokyklos tarybos pirmininkė

Tamara Speteliūnienė

Aušra Jaskutėlienė

Tėvų atstovai:

Justina Mikušauskienė

Jolanta Stankevičienė

Svetlana Ivanauskienė

Mokinių atstovai:

Luka Milaševičiūtė

Karolis Pūkas

Goda Mikelionytė