Mokyklos taryba

Mokytojai:

Laura Vaznienė – mokyklos tarybos pirmininkė

Aušra Jaskutėlienė –  mokyklos tarybos sekretorė

Tamara Speteliūnienė – mokytoja

Rūta Bimbaitė – mokytoja

Jevgenija Babikova – mokytoja

Tėvų atstovai:

Justina Mikušauskienė

Donata Liniauskienė

Jurgita Belevičienė

Dovilė Kimbirauskienė

Ramunė Celiešienė

Mokinių atstovai:

Elžbieta Pili[avičienė

Dominykas Remeškevičius

Dija Degutytė

Ieva Kimbirauskaitė

Rugilė Macijauskaitė