Mokytojai

Fortepijono klasė

Vitalija Aukštakalnienė

Virginija Galinienė

Aušra Jaskutėlienė

Oksana Kovalenko

Daiva Radzevičienė

Snieguolė Sinkevičienė

Tamara Speteliūnienė

Sintezatoriaus klasė

Nerijus Vaitiekūnas

Akordeono klasė

Laura Bačiliūnienė

Lina Bendoraitienė

Smuiko klasė

Danguolė Kolpakovienė

Renata Žaldarienė

Gitaros klasė

Ričardas Matulevičius

Linas Mikšiūnas

Nerijus Vaitiekūnas

Tadas Petkevičius – Grajauskas

Kanklių klasė

Judita Valečkienė

Jurgita Virbickienė

Lumzdelio, birbynės klasė

Algirdas Seniūnas

Klarneto, saksofono klasė

Algirdas Seniūnas

Chorinio dainavimo klasė

Daiva Radzevičienė

Daina Nickutė

Teorinių disciplinų klasė

Zita Petravičienė

Daina Nickutė

Dailės klasė

Vladas Tranelis

Dalia Dragūnienė