Kolektyvas psl

Fortepijono klasė

Vitalija Aukštakalnienė

Virginija Galinienė

Aušra Jaskutėlienė

Oksana Kovalenko

Daiva Radzevičienė

Snieguolė Sinkevičienė

Tamara Speteliūnienė

Audronė Žiobakienė

Nerijus Vaitiekūnas

Akordeono klasė

Laura Bačiliūnienė

Lina Bendoraitienė

Smuiko klasė

Danguolė Kolpakovienė

Renata Žaldarienė

Gitaros klasė

Ričardas Matulevičius

Linas Mikšiūnas

Nerijus Vaitiekūnas

Tadas Petkevičius – Grajauskas

Kanklių klasė

Judita Valečkienė

Jurgita Virbickienė

Lumzdelio, birbynės klasė

Algirdas Seniūnas

Klarneto, saksofono klasė

Rimantas Staliūnas

Chorinio dainavimo klasė

Daiva Radzevičienė

Aušra Paliukaitienė

Teorinių disciplinų klasė

Zita Petravičienė

Laima Šileikienė

Dailės klasė

Vladas Tranelis

Dalia Dragūnienė

Administracija

Lina Bendoraitienė – L.e. direktorės pareigas

Nijolė Židanavičienė – direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Birutė Mekionienė – buhalterė

Janina Blekaitienė – raštvedė, bibliotekininkė