Struktūra

PRIENŲ MENO MOKYKLOS SAVIVALDOS STRUKTŪRA

PATVIRTINTA
Prienų meno mokyklos direktoriaus
2014 m.  rugsėjo  2 d.
įsakymu Nr. (1.3.) V1-25

Mokyklos savivalda