Mokestis už mokslą

Mokinių, tėvų (globėjų) dėmesiui

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T3-165  mėnesinis mokestis už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose:

Ankstyvojo meninio ugdymo programa – 10,00 Eur;

Pradinio muzikinio ir dailės ugdymo programos – 15,00 Eur;

Pagrindinio muzikinio ir dailės ugdymo programos – 15,00 Eur;

Išplėstinio muzikinio ir dailės ugdymo programos – 15,00 Eur;

Muzikos ir dailės mėgėjų ugdymo programos – 15,00 Eur;

Suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo programos – 20,00 Eur.

Mėnesinis mokestis už neformalųjį švietimą mokamas kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d.

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO 2019-06-27 Nr.T3-165

Mokesčio mokėjimas

Gavėjas: Prienų meno mokykla

Gavėjo bankas: Swedbank AB

Atsiskaitomoji banko sąskaita: LT917300010085458328

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: mokinio(ės) vardą pavardę ir mokytojo pavardę.