2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022-09-30 tarpinės biudžeto vykdymo ataskaitos

2022-06-30 tarpinės biudžeto vykdymo ataskaitos

2022-03-31 tarpinės biudžeto vykdymo ataskaitos

2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022m. II ketv.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022m. I ketv.

2022 m. darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (2022m. III ketv.)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (2022m. II ketv.)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (2022m. I ketv.)

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2021-09-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2021-06-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2021-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos 2021 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2021 m. I ketv.

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos 2020 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos 2020 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2020 m. I ketv.

Biudžeto ataskaitos 2020 m. I ketv.

Biudžeto ataskaitos 2020 m. II ketv.

Biudžeto ataskaitos 2020 m. III ketv.

Biudžeto ataskaitos 2020 m. IV ketv.

2020 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė ataskaita 2019 m.

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 1, IV ketv.

Forma Nr. 2, IV ketv.

Forma Nr. 3, 2019 m. (pusmetinė, metinė)

Forma Nr. 4, IV ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2019 m. IV ketv.

Lydraštis – 2019 (IV ketv.)

Pažyma dėl finansavimo sumų 2019 IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 IV ketv.

Forma Nr. 1, III ketv.

Forma Nr. 2, III ketv.

Forma Nr. 4, III ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. įstaigų pajamų įmokų atask. 2019 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Forma Nr. 1, II ketv.

Forma Nr. 2, II ketv.

Forma Nr. 4, II ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2019 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Forma Nr. 1 2019 m. I ketv.

Forma Nr. 2 2019 m. I ketv.

Forma Nr. 4 2019 m. I ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos