Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021m. I ketv.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos 2020m. III ketv.

Finansinės ataskaitos 2020 m.II ketv.

Finansinės ataskaitos 2020 m. I ketv.

Biudžeto ataskaitos 2020m. I ketv.

Metinė ataskaita 2019 m.

2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 1, IV ketv.

Forma Nr. 2, IV ketv.

Forma Nr. 3, 2019m. (pusmetinė, metinė)

Forma Nr. 4, IV ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2019 IV ketv

Lydraštis – 2019 (IV ketv.)

Pažyma dėl finansavimo sumų 2019 IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 IV ketv.

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 1, III ketv.

Forma Nr. 2, III ketv.

Forma Nr. 4, III ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. įstaigų pajamų įmokų atask. 2019 III ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 III ketv.

2019m. III ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 1, II ketv.

Forma Nr. 2, II ketv.

Forma Nr. 4, II ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2019 II ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 II ketv.

2019m. II ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 1 2019m. I ketv.

Forma Nr. 2 2019m. I ketv.

Forma Nr. 4 2019m. I ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2019 I ketv

2019m. I ketv. finansinės ataskaitos

2018m. metinis balansas

Aiškinamasis raštas metinis 2018m

2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 1, IVketv.

2018 m forma Nr. 2 IV ketv.

Forma Nr. 4, IV ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2018 IV ketv

Aiškinamasis raštas 2018 IV ketv.

2018m. III ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

1 forma, III ketv.

2018 m forma Nr. 2 III ketv.

Forma Nr. 4, III ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2018 III ketv

Aiškinamasis raštas 2018 III ketv.

2018m. II ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

1 forma, II ketv.

2018 m forma Nr. 2 II ketv.

Forma Nr. 4, II ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2018 II ketv

Aiškinamasis raštas 2018 II ketv.

2018m. I ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

1 forma, I ketv.

Forma Nr. 4, I ketv.

2018 m. forma Nr. 2 I ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2018 I ketv

Aiškinamasis raštas 2018 I ketv.

2017 metinis balansas

Aiškinamasis raštas metinis 2017m IV ketv.

2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017m III ketv.

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 IV ketv.

Forma Nr. 1 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ 2017 IV ketv

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2017 IV ketv

Aiškinamasis raštas 2017 IV ketv.

2017m. III ketv. finansinės ataskaitos

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017m III ketv.

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 III ketv.

Forma Nr. 1 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ 2017 III ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2017 III ketv

Aiškinamasis raštas 2017 III ketv.

2017m. II ketv. finansinės ataskaitos

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017m II ketv.

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 II ketv.

Forma Nr. 1 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ 2017 II ketv.

7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2017 II ketv

Aiškinamasis raštas 2017 II ketv.

2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Nr-1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2016 m. finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

2016 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Nr-1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Aiškinamasis raštas

2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 m. finansinės ataskaitos

2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų atskaita

Finasinių ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai