Mokyklos metodinė taryba

Vitalija Aukštakalnienė – metodinės tarybos pirmininkė

Oksana Kovalenko – sekretorė 

Nariai:

Lina Bendoraitienė

Dalia Dragūnienė

Laima Šileikienė

Danguolė Kolpakovienė

Snieguolė Sinkevičienė

Zita Petravičienė

Jurgita Virbickienė

Vladas Tranelis