Mokyklos metodinė taryba

Vitalija Aukštakalnienė – metodinės tarybos pirmininkė

Oksana Kovalenko – sekretorė 

Nariai:

Lina Bendoraitienė

Danguolė Kolpakovienė

Snieguolė Sinkevičienė

Zita Petravičienė

Jurgita Virbickienė

Vladas Tranelis

Ričardas Matulevičius

Rita Leitanienė

Remigija Kasparaitytė

Vanda Malinauskienė

Rūta Bimbaitė

Renata Morkūnienė

Rita Rimkienė